Algemene Voorwaarden

 

 

1.   Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en uitlaatservice Winston.

2.   Opdrachtgever en uitlaatservice Winston gaan een relatie aan door middel van ondertekening van de overeenkomst.

3.   De algemene voorwaarden kunnen worden gewijzigd. Eventuele veranderingen of aanvullingen zullen aan opdrachtgever worden gemeld.

4.   Uitlaatservice Winston draagt zorg voor een gedegen uitvoering van hetgeen in de overeenkomst is beschreven.

5.   Opdrachtgever dient zorg te dragen voor een deugdelijke riem, tuig of halsband voor de hond.

6.   Opdrachtgever draagt zorg voor de benodigde (jaarlijkse) entingen en andere preventieve behandelingen.

7.   Opdrachtgever stelt uitlaatservice Winston onverwijld op de hoogte van eventuele ziektes of gebreken bij de hond. Ook loopsheid valt hieronder.

8.   Uitlaatservice Winston zal zorgdragen voor afdoende opruimen van uitwerpselen van de hond.

9.   Mochten de weers- of andere omstandigheden zo zijn dat de hond vuil of nat is, dan zal uitlaatservice Winston zorgdragen voor een eerste reiniging

10. Uitlaatservice Winston zal opdrachtgever tijdig op de hoogte stellen van haar vakanties.

11. Alle prijzen zijn inclusief BTW

12. Opdrachtgever is gehouden de nota te voldoen binnen 7 dagen.

13. Veranderingen of annuleringen door opdrachtgever dienen minimaal 24 uur voor de wandeling kenbaar gemaakt te worden aan uitlaatservice Winston. Bij niet tijdige kennisgeving dient de wandeling betaald te worden.

14. Nota’s kunnen worden voldaan door middel van overschrijving of a contant.

15. Voorzover noodzakelijk stelt opdrachtgever een sleutel ter beschikking aan uitlaatservice Winston

16. Uitlaatservice Winston verplicht zich hierbij zorgvuldig met de beschikbaar gestelde sleutel om te gaan. Hieronder wordt onder meer, doch niet uitsluitend bedoeld; het niet kopieëren van de sleutel. De sleutel wordt louter gecodeerd bewaard, zonder vermelding van naam en/of adres van de eigenaar.

17. Uitlaatservice Winston verplicht zich om onverwijld en op eerste verzoek een beschikbaar gestelde sleutel te retourneren aan de opdrachtgever.